Filförteckning för paketet kvirc i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/kvirc
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviabout.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviaction.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviactioneditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviaddon.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvialiaseditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviavatar.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvichan.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvichannelsjoin.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviclasseditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvicodetester.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviconfig.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvicontext.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvidcc.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvidialog.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvieditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvieventeditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvifile.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvifiletransferwindow.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvihelp.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvihttp.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviident.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviiograph.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilamerizer.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilanguage.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilinks.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilist.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilog.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvilogview.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvimask.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvimath.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvimediaplayer.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvimircimport.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvimy.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvinotifier.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviobjects.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvioptions.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviperl.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviperlcore.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvipopupeditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviproxydb.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvipython.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvipythoncore.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviraweditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviregchan.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvireguser.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvirijndael.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvirot13.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviserverdb.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisetup.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisharedfile.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisharedfileswindow.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisnd.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisocketspy.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvispaste.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvistr.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvisystem.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviterm.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitexticons.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitheme.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitip.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitmphighlight.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitoolbar.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitoolbareditor.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitorrent.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkvitrayicon.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviupnp.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviurl.so
/usr/lib/kvirc/4.0/modules/libkviwindow.so
/usr/lib/libkvilib.so.4
/usr/lib/libkvilib.so.4.0.2
/usr/lib/mime/packages/kvirc
/usr/share/applications/kvirc.desktop
/usr/share/doc/kvirc/README.Debian
/usr/share/doc/kvirc/README.gz
/usr/share/doc/kvirc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kvirc/changelog.gz
/usr/share/doc/kvirc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/kvirc
/usr/share/man/de/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/it/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/man/man1/kvirc.1.gz
/usr/share/menu/kvirc