Filförteckning för paketet gdb-minimal i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/gdb/gdbinit
/usr/bin/gcore
/usr/bin/gdb
/usr/share/doc/gdb-minimal/README
/usr/share/doc/gdb-minimal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gdb-minimal/changelog.gz
/usr/share/doc/gdb-minimal/copyright
/usr/share/man/man1/gcore.1.gz
/usr/share/man/man1/gdb.1.gz