Filförteckning för paketet sitecopy i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/bin/sitecopy
/usr/share/doc/sitecopy/NEWS.gz
/usr/share/doc/sitecopy/README.Debian
/usr/share/doc/sitecopy/THANKS
/usr/share/doc/sitecopy/TODO.gz
/usr/share/doc/sitecopy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sitecopy/changelog.gz
/usr/share/doc/sitecopy/copyright
/usr/share/doc/sitecopy/examples/changes.awk
/usr/share/doc/sitecopy/examples/examplerc
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/sitecopy.mo
/usr/share/man/fr/man1/sitecopy.1.gz
/usr/share/man/man1/sitecopy.1.gz
/usr/share/sitecopy/changes.awk
/usr/share/sitecopy/examplerc