Filförteckning för paketet samtools i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/bin/razip
/usr/bin/samtools
/usr/lib/samtools/maq2sam-long
/usr/lib/samtools/maq2sam-short
/usr/lib/samtools/md5fa
/usr/lib/samtools/md5sum-lite
/usr/lib/samtools/wgsim
/usr/share/doc/samtools/AUTHORS
/usr/share/doc/samtools/NEWS.gz
/usr/share/doc/samtools/README.Debian
/usr/share/doc/samtools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/samtools/changelog.gz
/usr/share/doc/samtools/copyright
/usr/share/doc/samtools/examples/00README.txt
/usr/share/doc/samtools/examples/ex1.bam.gz
/usr/share/doc/samtools/examples/ex1.fa
/usr/share/doc/samtools/examples/ex1.sam.gz
/usr/share/doc/samtools/reference
/usr/share/man/man1/razip.1.gz
/usr/share/man/man1/samtools.1.gz
/usr/share/samtools/blast2sam.pl
/usr/share/samtools/bowtie2sam.pl
/usr/share/samtools/export2sam.pl
/usr/share/samtools/interpolate_sam.pl
/usr/share/samtools/novo2sam.pl
/usr/share/samtools/psl2sam.pl
/usr/share/samtools/sam2vcf.pl
/usr/share/samtools/samtools.pl
/usr/share/samtools/soap2sam.pl
/usr/share/samtools/varfilter.py
/usr/share/samtools/wgsim_eval.pl
/usr/share/samtools/zoom2sam.pl