Filförteckning för paketet pandoc i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/bin/hsmarkdown
/usr/bin/markdown2pdf
/usr/bin/pandoc
/usr/share/doc/pandoc/BUGS
/usr/share/doc/pandoc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pandoc/README.Debian
/usr/share/doc/pandoc/README.gz
/usr/share/doc/pandoc/TODO.Debian
/usr/share/doc/pandoc/buildinfo.gz
/usr/share/doc/pandoc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pandoc/changelog.gz
/usr/share/doc/pandoc/copyright
/usr/share/man/man1/hsmarkdown.1.gz
/usr/share/man/man1/markdown2pdf.1.gz
/usr/share/man/man1/pandoc.1.gz
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/data/LaTeXMathML.js
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/data/MathMLinHTML.js
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/reference.odt
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/framing.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/opera.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/outline.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/pretty.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/print.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/s5-core.css
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/slides.js.comment
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/s5/default/slides.js.packed
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/context.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/docbook.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/html.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/latex.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/man.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/markdown.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/mediawiki.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/opendocument.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/plain.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/rst.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/rtf.template
/usr/share/pandoc-1.5.1.1/templates/texinfo.template