Filförteckning för paketet libxxf86dga1 i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/lib/libXxf86dga.so.1
/usr/lib/libXxf86dga.so.1.0.0
/usr/share/doc/libxxf86dga1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxxf86dga1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxxf86dga1/copyright