Filförteckning för paketet libopencc-dev i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/include/opencc/opencc.h
/usr/include/opencc/opencc_types.h
/usr/include/opencc/openccxx.h
/usr/lib/libopencc.a
/usr/lib/libopencc.la
/usr/lib/libopencc.so
/usr/lib/pkgconfig/opencc.pc
/usr/share/doc/libopencc-dev/README
/usr/share/doc/libopencc-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopencc-dev/copyright