Filförteckning för paketet gstreamer0.10-plugins-base i squeeze för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstadder.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstapp.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstaudioconvert.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstaudiorate.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstaudioresample.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstaudiotestsrc.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstcdparanoia.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstdecodebin.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstdecodebin2.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstffmpegcolorspace.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstgdp.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstgio.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstlibvisual.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstogg.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstplaybin.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstsubparse.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgsttcp.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgsttheora.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgsttypefindfunctions.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstvideorate.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstvideoscale.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstvideotestsrc.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstvolume.so
/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstvorbis.so
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/AUTHORS
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/README.Debian
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/README.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/changelog.gz
/usr/share/doc/gstreamer0.10-plugins-base/copyright