Filförteckning för paketet xca i squeeze för arkitekturen ia64

/usr/bin/xca
/usr/share/applications/xca.desktop
/usr/share/doc/xca/AUTHORS
/usr/share/doc/xca/VERSION
/usr/share/doc/xca/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xca/changelog.gz
/usr/share/doc/xca/copyright
/usr/share/doc/xca/xca-1.html
/usr/share/doc/xca/xca-10.html
/usr/share/doc/xca/xca-11.html
/usr/share/doc/xca/xca-12.html
/usr/share/doc/xca/xca-13.html
/usr/share/doc/xca/xca-14.html
/usr/share/doc/xca/xca-15.html
/usr/share/doc/xca/xca-16.html
/usr/share/doc/xca/xca-2.html
/usr/share/doc/xca/xca-3.html
/usr/share/doc/xca/xca-4.html
/usr/share/doc/xca/xca-5.html
/usr/share/doc/xca/xca-6.html
/usr/share/doc/xca/xca-7.html
/usr/share/doc/xca/xca-8.html
/usr/share/doc/xca/xca-9.html
/usr/share/doc/xca/xca.html
/usr/share/man/man1/xca.1.gz
/usr/share/menu/xca
/usr/share/pixmaps/xca-32x32.xpm
/usr/share/xca/CA.xca
/usr/share/xca/HTTPS_client.xca
/usr/share/xca/HTTPS_server.xca
/usr/share/xca/aia.txt
/usr/share/xca/dn.txt
/usr/share/xca/eku.txt
/usr/share/xca/oids.txt
/usr/share/xca/xca_de.qm
/usr/share/xca/xca_es.qm