Filförteckning för paketet libmpd-dev i squeeze för arkitekturen ia64

/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/debug_printf.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-database.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-internal.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-player.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-playlist.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-status.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-sticker.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-strfsong.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd-version.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpd.h
/usr/include/libmpd-1.0/libmpd/libmpdclient.h
/usr/lib/libmpd.la
/usr/lib/libmpd.so
/usr/lib/pkgconfig/libmpd.pc
/usr/share/doc/libmpd-dev