Filförteckning för paketet libavformat-dev i squeeze för arkitekturen ia64

/usr/include/libavformat/avformat.h
/usr/include/libavformat/avio.h
/usr/lib/libavformat.a
/usr/lib/libavformat.so
/usr/lib/pkgconfig/libavformat.pc
/usr/share/doc/libavformat-dev/CREDITS
/usr/share/doc/libavformat-dev/MAINTAINERS.gz
/usr/share/doc/libavformat-dev/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libavformat-dev/TODO
/usr/share/doc/libavformat-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavformat-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libavformat-dev/copyright