Filförteckning för paketet gftp-text i squeeze för arkitekturen ia64

/usr/bin/gftp-text
/usr/share/doc/gftp-text/README.gz
/usr/share/doc/gftp-text/THANKS
/usr/share/doc/gftp-text/TODO
/usr/share/doc/gftp-text/USERS-GUIDE.gz
/usr/share/doc/gftp-text/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gftp-text/changelog.gz
/usr/share/doc/gftp-text/copyright
/usr/share/doc/gftp-text/examples/parse-netrc.pl
/usr/share/man/man1/gftp-text.1.gz