Filförteckning för paketet asn1c i squeeze för arkitekturen ia64

/usr/bin/asn1c
/usr/bin/enber
/usr/bin/unber
/usr/share/asn1c/ANY.c
/usr/share/asn1c/ANY.h
/usr/share/asn1c/BIT_STRING.c
/usr/share/asn1c/BIT_STRING.h
/usr/share/asn1c/BMPString.c
/usr/share/asn1c/BMPString.h
/usr/share/asn1c/BOOLEAN.c
/usr/share/asn1c/BOOLEAN.h
/usr/share/asn1c/ENUMERATED.c
/usr/share/asn1c/ENUMERATED.h
/usr/share/asn1c/GeneralString.c
/usr/share/asn1c/GeneralString.h
/usr/share/asn1c/GeneralizedTime.c
/usr/share/asn1c/GeneralizedTime.h
/usr/share/asn1c/GraphicString.c
/usr/share/asn1c/GraphicString.h
/usr/share/asn1c/IA5String.c
/usr/share/asn1c/IA5String.h
/usr/share/asn1c/INTEGER.c
/usr/share/asn1c/INTEGER.h
/usr/share/asn1c/ISO646String.c
/usr/share/asn1c/ISO646String.h
/usr/share/asn1c/NULL.c
/usr/share/asn1c/NULL.h
/usr/share/asn1c/NativeEnumerated.c
/usr/share/asn1c/NativeEnumerated.h
/usr/share/asn1c/NativeInteger.c
/usr/share/asn1c/NativeInteger.h
/usr/share/asn1c/NativeReal.c
/usr/share/asn1c/NativeReal.h
/usr/share/asn1c/NumericString.c
/usr/share/asn1c/NumericString.h
/usr/share/asn1c/OBJECT_IDENTIFIER.c
/usr/share/asn1c/OBJECT_IDENTIFIER.h
/usr/share/asn1c/OCTET_STRING.c
/usr/share/asn1c/OCTET_STRING.h
/usr/share/asn1c/ObjectDescriptor.c
/usr/share/asn1c/ObjectDescriptor.h
/usr/share/asn1c/PrintableString.c
/usr/share/asn1c/PrintableString.h
/usr/share/asn1c/REAL.c
/usr/share/asn1c/REAL.h
/usr/share/asn1c/RELATIVE-OID.c
/usr/share/asn1c/RELATIVE-OID.h
/usr/share/asn1c/T61String.c
/usr/share/asn1c/T61String.h
/usr/share/asn1c/TeletexString.c
/usr/share/asn1c/TeletexString.h
/usr/share/asn1c/UTCTime.c
/usr/share/asn1c/UTCTime.h
/usr/share/asn1c/UTF8String.c
/usr/share/asn1c/UTF8String.h
/usr/share/asn1c/UniversalString.c
/usr/share/asn1c/UniversalString.h
/usr/share/asn1c/VideotexString.c
/usr/share/asn1c/VideotexString.h
/usr/share/asn1c/VisibleString.c
/usr/share/asn1c/VisibleString.h
/usr/share/asn1c/asn_SEQUENCE_OF.c
/usr/share/asn1c/asn_SEQUENCE_OF.h
/usr/share/asn1c/asn_SET_OF.c
/usr/share/asn1c/asn_SET_OF.h
/usr/share/asn1c/asn_application.h
/usr/share/asn1c/asn_codecs.h
/usr/share/asn1c/asn_codecs_prim.c
/usr/share/asn1c/asn_codecs_prim.h
/usr/share/asn1c/asn_internal.h
/usr/share/asn1c/asn_system.h
/usr/share/asn1c/ber_decoder.c
/usr/share/asn1c/ber_decoder.h
/usr/share/asn1c/ber_tlv_length.c
/usr/share/asn1c/ber_tlv_length.h
/usr/share/asn1c/ber_tlv_tag.c
/usr/share/asn1c/ber_tlv_tag.h
/usr/share/asn1c/constr_CHOICE.c
/usr/share/asn1c/constr_CHOICE.h
/usr/share/asn1c/constr_SEQUENCE.c
/usr/share/asn1c/constr_SEQUENCE.h
/usr/share/asn1c/constr_SEQUENCE_OF.c
/usr/share/asn1c/constr_SEQUENCE_OF.h
/usr/share/asn1c/constr_SET.c
/usr/share/asn1c/constr_SET.h
/usr/share/asn1c/constr_SET_OF.c
/usr/share/asn1c/constr_SET_OF.h
/usr/share/asn1c/constr_TYPE.c
/usr/share/asn1c/constr_TYPE.h
/usr/share/asn1c/constraints.c
/usr/share/asn1c/constraints.h
/usr/share/asn1c/converter-sample.c
/usr/share/asn1c/der_encoder.c
/usr/share/asn1c/der_encoder.h
/usr/share/asn1c/file-dependencies
/usr/share/asn1c/per_decoder.c
/usr/share/asn1c/per_decoder.h
/usr/share/asn1c/per_encoder.c
/usr/share/asn1c/per_encoder.h
/usr/share/asn1c/per_support.c
/usr/share/asn1c/per_support.h
/usr/share/asn1c/standard-modules/ASN1-Object-Identifier-Module.asn1
/usr/share/asn1c/standard-modules/ASN1C-UsefulInformationObjectClasses.asn1
/usr/share/asn1c/standard-modules/README
/usr/share/asn1c/xer_decoder.c
/usr/share/asn1c/xer_decoder.h
/usr/share/asn1c/xer_encoder.c
/usr/share/asn1c/xer_encoder.h
/usr/share/asn1c/xer_support.c
/usr/share/asn1c/xer_support.h
/usr/share/doc/asn1c/AUTHORS
/usr/share/doc/asn1c/BUGS
/usr/share/doc/asn1c/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/asn1c/FAQ
/usr/share/doc/asn1c/README
/usr/share/doc/asn1c/TODO
/usr/share/doc/asn1c/asn1c-quick.pdf.gz
/usr/share/doc/asn1c/asn1c-usage.html
/usr/share/doc/asn1c/asn1c-usage.pdf.gz
/usr/share/doc/asn1c/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asn1c/changelog.gz
/usr/share/doc/asn1c/copyright
/usr/share/doc/asn1c/examples/clyx2asn1.pl
/usr/share/doc/asn1c/examples/crfc2asn1.pl
/usr/share/man/man1/asn1c.1.gz
/usr/share/man/man1/enber.1.gz
/usr/share/man/man1/unber.1.gz