Filförteckning för paketet supercat i squeeze för arkitekturen i386

/etc/supercat/spcrc-ChangeLog
/etc/supercat/spcrc-access_log
/etc/supercat/spcrc-c
/etc/supercat/spcrc-diff
/etc/supercat/spcrc-emerge
/etc/supercat/spcrc-error_log
/etc/supercat/spcrc-gentooconfd
/etc/supercat/spcrc-patch
/etc/supercat/spcrc-py
/etc/supercat/spcrc-svn
/etc/supercat/spcrc-xorg
/usr/bin/spc
/usr/share/doc/supercat/README.Debian
/usr/share/doc/supercat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/supercat/changelog.gz
/usr/share/doc/supercat/copyright
/usr/share/doc/supercat/spc.txt
/usr/share/man/man1/spc.1.gz