Filförteckning för paketet score-reading-trainer i squeeze för arkitekturen i386

/usr/bin/score-reading-trainer
/usr/share/applications/ScoreReadingTrainer.desktop
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/ScoreReadingTrainerui.rc
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/16x16/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/22x22/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/hicolor/32x32/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/16x16/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/22x22/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/A.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/AFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/ASharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/B.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/BFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/C.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/CSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/D.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/DFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/DSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/E.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/EFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/F.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/FSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/G.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/GFlat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/icons/locolor/32x32/actions/GSharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/cclef.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/doubleflat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/doublesharp.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/fclef.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/flat.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/gclef.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/natural.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/notedown.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/noteup.png
/usr/share/apps/ScoreReadingTrainer/pics/sharp.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/ScoreReadingTrainer/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/ScoreReadingTrainer/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/ScoreReadingTrainer/index.docbook
/usr/share/doc/score-reading-trainer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/score-reading-trainer/changelog.gz
/usr/share/doc/score-reading-trainer/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/ScoreReadingTrainer.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/ScoreReadingTrainer.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/ScoreReadingTrainer.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/ScoreReadingTrainer.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/ScoreReadingTrainer.png
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/ScoreReadingTrainer.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/ScoreReadingTrainer.mo
/usr/share/man/man1/score-reading-trainer.1.gz
/usr/share/menu/score-reading-trainer
/usr/share/pixmaps/score-reading-trainer.xpm