Filförteckning för paketet plasma-scriptengine-webkit i squeeze för arkitekturen i386

/usr/lib/kde4/plasma_appletscriptengine_dashboard.so
/usr/lib/kde4/plasma_appletscriptengine_webapplet.so
/usr/lib/kde4/plasma_packagestructure_dashboard.so
/usr/lib/kde4/plasma_packagestructure_web.so
/usr/share/doc/plasma-scriptengine-webkit/README
/usr/share/doc/plasma-scriptengine-webkit/README.Debian
/usr/share/doc/plasma-scriptengine-webkit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plasma-scriptengine-webkit/copyright
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleAnimator.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleButton.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleInfoButton.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleScrollArea.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleScrollbar.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/AppleClasses/AppleSlider.js
/usr/share/kde4/apps/plasma/dashboard/button/genericButton.js
/usr/share/kde4/services/plasma-packagestructure-dashboard.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-packagestructure-web.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-applet-dashboard.desktop
/usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-applet-web.desktop