Filförteckning för paketet libghc6-haskell-src-prof i squeeze för arkitekturen i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Lexer.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/ParseMonad.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/ParseUtils.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Parser.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Pretty.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/Language/Haskell/Syntax.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/haskell-src-1.0.1.3/ghc-6.12.1/libHShaskell-src-1.0.1.3_p.a
/usr/share/doc/libghc6-haskell-src-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-haskell-src-prof/copyright