Filförteckning för paketet libghc6-gconf-dev i squeeze för arkitekturen i386

/usr/lib/ghc-6.12.1/haddock/gconf-0.11.0/gconf.haddock
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/HSgconf-0.11.0.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/GConfClient.chi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/GConfClient.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/GConfValue.chi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/GConfValue.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/Signals.chi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/Signals.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/Types.chi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/System/Gnome/GConf/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/gconf-0.11.0/ghc-6.12.1/libHSgconf-0.11.0.a
/usr/share/doc/libghc6-gconf-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-gconf-dev/copyright
/var/lib/ghc-6.12.1/package.conf.d/gconf-0.11.0.conf