Filförteckning för paketet libbluetooth-dev i squeeze för arkitekturen i386

/usr/include/bluetooth/bluetooth.h
/usr/include/bluetooth/bnep.h
/usr/include/bluetooth/cmtp.h
/usr/include/bluetooth/hci.h
/usr/include/bluetooth/hci_lib.h
/usr/include/bluetooth/hidp.h
/usr/include/bluetooth/l2cap.h
/usr/include/bluetooth/rfcomm.h
/usr/include/bluetooth/sco.h
/usr/include/bluetooth/sdp.h
/usr/include/bluetooth/sdp_lib.h
/usr/lib/bluetooth/plugins/netlink.la
/usr/lib/libbluetooth.la
/usr/lib/libbluetooth.so
/usr/lib/pkgconfig/bluez.pc
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/README
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libbluetooth-dev/copyright