Filförteckning för paketet libarpack2-dbg i squeeze för arkitekturen i386

/usr/lib/debug/usr/lib/libarpack.so.2.1
/usr/lib/debug/usr/lib/libparpack.so.2.1
/usr/share/doc/libarpack2-dbg/README.gz
/usr/share/doc/libarpack2-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libarpack2-dbg/copyright