Filförteckning för paketet emacs23 i squeeze för arkitekturen i386

/usr/bin/emacs23
/usr/bin/emacs23-x
/usr/share/applications/emacs23.desktop
/usr/share/doc/emacs23/README.Debian
/usr/share/doc/emacs23/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/emacs23/changelog.gz
/usr/share/doc/emacs23/copyright
/usr/share/emacs/23.2/etc/DOC-23.2.1
/usr/share/lintian/overrides/emacs23
/usr/share/man/man1/emacs23-x.1.gz
/usr/share/man/man1/emacs23.1.gz
/usr/share/menu/emacs23