all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: build-essential  ]

Package: build-essential (11.5)

Links for build-essential

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package build-essential:

Maintainers:

Similar packages:

Informationslista för paketen build-essential

Om du inte planerar att bygga Debian-paket, så behöver du inte detta paket. Från och med dpkg (> = 1.14.18) krävs detta paket för att bygga Debian-paket.

Detta paket innehåller en informationslista över paket som anses nödvändig för att bygga Debian-paket. För att göra det enkelt att ha paketet build-essential installerat, är detta paket också beroende av paketen på listan.

Om du har detta paket installerat behöver du bara installera det som paketen anger som sina bygg-tidsberoenden för att bygga paketen. Omvänt, om du fastställt ditt pakets byggberoenden, kan du alltid utelämna paketen som detta paket har beroenden till.

Detta paket är INTE definitionen av vilka paket som är build-essential, den verkliga definitionen finns i Debians policyhandbok. Detta paket innehåller endast en informativ förteckning, som är vad de flesta människor behöver. Däremot, om detta paket och handboken är oense, så är handboken den korrekta.

Tags: Software Development: Packaging, User Interface: Command Line, Role: Standalone Data, Application Suite: Debian

Other Packages Related to build-essential

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download build-essential

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
i386 7.0 kB48.0 kB [list of files]