Filförteckning för paketet aee i squeeze för arkitekturen i386

/usr/bin/aee
/usr/bin/xae
/usr/share/applications/xae.desktop
/usr/share/doc/aee/README.aee.gz
/usr/share/doc/aee/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aee/copyright
/usr/share/man/man1/aee.1.gz
/usr/share/man/man1/xae.1.gz
/usr/share/menu/aee