Filförteckning för paketet sparse i squeeze för arkitekturen armel

/usr/bin/cgcc
/usr/bin/sparse
/usr/include/sparse/allocate.h
/usr/include/sparse/bitmap.h
/usr/include/sparse/compat.h
/usr/include/sparse/dissect.h
/usr/include/sparse/expression.h
/usr/include/sparse/flow.h
/usr/include/sparse/ident-list.h
/usr/include/sparse/lib.h
/usr/include/sparse/linearize.h
/usr/include/sparse/parse.h
/usr/include/sparse/ptrlist.h
/usr/include/sparse/scope.h
/usr/include/sparse/storage.h
/usr/include/sparse/symbol.h
/usr/include/sparse/target.h
/usr/include/sparse/token.h
/usr/lib/libsparse.a
/usr/lib/libsparse.so
/usr/lib/pkgconfig/sparse.pc
/usr/share/doc/sparse/FAQ.gz
/usr/share/doc/sparse/README
/usr/share/doc/sparse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sparse/copyright
/usr/share/man/man1/cgcc.1.gz
/usr/share/man/man1/sparse.1.gz