Filförteckning för paketet r-cran-haplo.stats i squeeze för arkitekturen armel

/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/INDEX
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/LICENSE
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/NEWS
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/R/haplo.stats
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/R/haplo.stats.rdb
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/R/haplo.stats.rdx
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/data/hapPower.demo.tab
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/data/hla.demo.tab
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/data/seqhap.dat.tab
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/data/seqhap.pos.tab
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/demo/manualHaploStats.R
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/doc/GPL.txt
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/doc/index.html
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/doc/manualHaploStats.pdf
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/help/haplo.stats.rdb
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/help/haplo.stats.rdx
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/haplo.stats/libs/haplo.stats.so
/usr/share/doc/r-cran-haplo.stats/NEWS.gz
/usr/share/doc/r-cran-haplo.stats/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-haplo.stats/copyright