Filförteckning för paketet r-cran-fbasics i squeeze för arkitekturen armel

/usr/lib/R/site-library/fBasics/COPYRIGHT.html
/usr/lib/R/site-library/fBasics/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/fBasics/DocCopying.pdf
/usr/lib/R/site-library/fBasics/INDEX
/usr/lib/R/site-library/fBasics/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/fBasics/R/fBasics
/usr/lib/R/site-library/fBasics/R/fBasics.rdb
/usr/lib/R/site-library/fBasics/R/fBasics.rdx
/usr/lib/R/site-library/fBasics/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/fBasics/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/help/fBasics.rdb
/usr/lib/R/site-library/fBasics/help/fBasics.rdx
/usr/lib/R/site-library/fBasics/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/fBasics/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/fBasics/libs/fBasics.so
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/HeavisideSlider.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/Makefile
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runTests.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.DistributionFits.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.Heaviside.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.HyperbolicDistribution.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.JarqueBeraPValues.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.NormalityTests.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.ReturnSeriesBasics.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.StableDistribution.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.StylizedFacts.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.Sys.putenv.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.TwoSampleTests.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.akimaInterp.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.as.matrix.ts.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.asPOSIXlt.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.baseMethods.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.characterTable.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.colStats.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.colorLocator.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.colorPalette.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.colorTable.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.decor.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.description.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.distCheck.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.fHTEST.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.getS4.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.gridVector.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.interactivePlot.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.julian.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.krigeInterp.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.kurtosis.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.lcg.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.linearInterp.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.listDescription.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.listFunctions.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.listIndex.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.matrixAddon.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.plot.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.print.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.rgb.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.rowStats.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.skewness.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.sliderMenu.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.subPlot.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.subStars.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.symbolTable.R
/usr/lib/R/site-library/fBasics/unitTests/runit.unitrootNA.R
/usr/share/doc/r-cran-fbasics/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-fbasics/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-fbasics