Filförteckning för paketet python-notify i squeeze för arkitekturen armel

/usr/lib/pkgconfig/notify-python.pc
/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/pynotify/_pynotify.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/pynotify/_pynotify.so
/usr/share/doc/python-notify/AUTHORS
/usr/share/doc/python-notify/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-notify/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-notify/changelog.gz
/usr/share/doc/python-notify/copyright
/usr/share/doc/python-notify/examples/applet-critical.png
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-basic.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-default-action.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-image.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-markup.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-multi-actions.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-replace-widget.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-replace.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-server-info.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-urgency.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-xy-stress.py
/usr/share/doc/python-notify/examples/test-xy.py
/usr/share/pygtk/2.0/defs/pynotify.defs
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/pynotify/__init__.py
/usr/share/python-support/python-notify.public