Filförteckning för paketet obexd-client i squeeze för arkitekturen armel

/usr/lib/obexd/obex-client
/usr/share/dbus-1/services/obex-client.service
/usr/share/doc/obexd-client/AUTHORS
/usr/share/doc/obexd-client/README
/usr/share/doc/obexd-client/agent-api.txt
/usr/share/doc/obexd-client/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/obexd-client/changelog.gz
/usr/share/doc/obexd-client/client-api.txt.gz
/usr/share/doc/obexd-client/copyright
/usr/share/doc/obexd-client/examples/README.examples
/usr/share/doc/obexd-client/examples/exchange-business-cards
/usr/share/doc/obexd-client/examples/ftp-client.gz
/usr/share/doc/obexd-client/examples/list-folders
/usr/share/doc/obexd-client/examples/obex-test.gz
/usr/share/doc/obexd-client/examples/pbap-client
/usr/share/doc/obexd-client/examples/pull-business-card
/usr/share/doc/obexd-client/examples/send-files