Filförteckning för paketet kolab-cyrus-pop3d i squeeze för arkitekturen armel

/usr/lib/cyrus/bin/pop3d
/usr/share/doc/kolab-cyrus-pop3d
/usr/share/man/man8/pop3d.8.gz