Filförteckning för paketet bzr i squeeze för arkitekturen armel

/etc/bash_completion.d/bzr
/etc/bash_completion.d/bzr.simple
/usr/bin/bzr
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_annotator_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_bencode_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_btree_serializer_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_chk_map_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_chunks_to_lines_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_dirstate_helpers_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_groupcompress_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_knit_load_data_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_known_graph_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_patiencediff_c.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_readdir_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_rio_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_simple_set_pyx.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/bzrlib/_static_tuple_c.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_annotator_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_bencode_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_btree_serializer_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_chk_map_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_chunks_to_lines_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_dirstate_helpers_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_groupcompress_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_knit_load_data_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_known_graph_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_patiencediff_c.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_readdir_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_rio_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_simple_set_pyx.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/bzrlib/_static_tuple_c.so
/usr/share/doc/bzr/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bzr/NEWS.gz
/usr/share/doc/bzr/README
/usr/share/doc/bzr/TODO
/usr/share/doc/bzr/TODO.Debian
/usr/share/doc/bzr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bzr/copyright
/usr/share/man/man1/bzr.1.gz
/usr/share/pyshared-data/bzr
/usr/share/pyshared/bzr-2.1.2.egg-info
/usr/share/pyshared/bzrlib/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_annotator_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_btree_serializer_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_chk_map_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_chunks_to_lines_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_dirstate_helpers_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_groupcompress_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_knit_load_data_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_known_graph_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_patiencediff_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_readdir_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_rio_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/_static_tuple_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/annotate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/api.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/atomicfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_bench.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_cache_utf8.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_checkout.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_dirstate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_knit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_osutils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_pack.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_rocks.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_sftp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_startup.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_status.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_tags.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_transform.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_workingtree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/bench_xml.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/tree_creator/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/tree_creator/heavily_merged.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/tree_creator/kernel_like.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/tree_creator/many_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/benchmarks/tree_creator/simple_many_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bencode.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bisect_multi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/branchbuilder.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/breakin.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/btree_index.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bugtracker.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/builtins.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/apply_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/bundle_data.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/commands.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/serializer/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/serializer/v08.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/serializer/v09.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bundle/serializer/v4.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/bzrdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/cache_utf8.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/chk_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/chk_serializer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/chunk_writer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/clean_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/cleanup.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/cmd_version_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/commands.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/config.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/conflicts.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/counted_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/crash.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/debug.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/decorators.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/delta.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/deprecated_graph.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/diff.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/directory_service.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/dirstate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc/api/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc/api/branch.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc/api/transport.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc_generate/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc_generate/autodoc_bash_completion.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc_generate/autodoc_man.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc_generate/autodoc_rstx.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/doc_generate/sphinx_conf.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/email_message.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/errors.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/export/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/export/dir_exporter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/export/tar_exporter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/export/zip_exporter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/externalcommand.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/fetch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/fifo_cache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/filters/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/filters/eol.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/foreign.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/generate_ids.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/globbing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/gpg.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/graph.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/groupcompress.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/hashcache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/help.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/authentication.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/configuration.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/conflict-types.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/content-filters.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/debug-flags.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/diverged-branches.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/eol.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/location-alias.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/log-formats.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/patterns.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/help_topics/en/rules.txt
/usr/share/pyshared/bzrlib/hooks.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/identitymap.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/ignores.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/index.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/inspect_for_copy.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/inter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/intset.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/inventory_delta.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/iterablefile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/knit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lazy_import.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lazy_regex.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lockable_files.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lockdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lru_cache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/lsprof.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/mail_client.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/memorytree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/merge3.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/merge_directive.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/missing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/msgeditor.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/multiparent.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/mutabletree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/option.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/osutils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/pack.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/patch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/patches.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/patiencediff.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugin.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/account.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/lp_api.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/lp_directory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/lp_registration.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_account.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_lp_api.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_lp_directory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_lp_login.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_lp_open.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_lp_service.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/launchpad/test_register.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/netrc_credential_store/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/netrc_credential_store/tests/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/netrc_credential_store/tests/test_netrc.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/news_merge/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/news_merge/news_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/news_merge/parser.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/news_merge/tests/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/plugins/news_merge/tests/test_news_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/progress.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/reconfigure.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/registry.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/remote.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/rename_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repofmt/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repofmt/groupcompress_repo.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repofmt/knitrepo.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repofmt/pack_repo.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repofmt/weaverepo.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/revision.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/revisionspec.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/revisiontree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/rio.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/rules.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/send.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/serializer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/shelf.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/shelf_ui.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/shellcomplete.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/sign_my_commits.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/bzrdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/client.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/medium.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/message.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/packrepository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/protocol.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/request.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/server.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smart/vfs.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/smtp_connection.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/static_tuple.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/status.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/store/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/store/text.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/store/versioned/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/strace.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/switch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/symbol_versioning.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tag.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/testament.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/EncodingAdapter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/TestUtil.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_added.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_alias.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_aliases.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_ancestry.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_annotate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_bound_branches.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_break_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_breakin.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_bundle_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_cat.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_cat_revision.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_checkout.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_clean_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_command_encoding.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_conflicts.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_debug.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_diff.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_dpush.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_dump_btree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_exceptions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_export.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_filesystem_cicp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_filtered_view_ops.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_find_merge_base.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_help.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_hooks.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_ignore.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_ignored.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_init.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_join.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_locale.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_logformats.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_ls.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_lsprof.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_merge_directive.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_missing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_modified.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_mv.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_nick.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_non_ascii.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_outside_wt.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_pack.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_pull.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_re_sign.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_reconfigure.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_reference.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_remerge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_remove.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_remove_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_revert.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_revision_history.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_revision_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_revno.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_selftest.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_send.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_serve.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_shared_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_shelve.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_sign_my_commits.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_split.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_status.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_switch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_tags.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_testament.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_too_much.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_uncommit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_unknowns.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_update.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_upgrade.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_version.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_version_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_versioning.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_view.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/blackbox/test_whoami.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_cat.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_checkout.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_init.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_init_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_missing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_pull.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_revert.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/commands/test_update.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/fake_command.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/features.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/file_utils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ftp_server/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ftp_server/medusa_based.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ftp_server/pyftpdlib_based.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/http_server.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/http_utils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/https_server.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/lock_helpers.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_bound_sftp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_break_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_create_checkout.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_create_clone.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_dotted_revno_to_revision_id.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_get_revision_id_to_revno_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_hooks.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_http.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_iter_merge_sorted_revisions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_last_revision_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_locking.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_parent.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_permissions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_pull.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_revision_history.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_revision_id_to_dotted_revno.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_revision_id_to_revno.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_sprout.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_stacking.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_tags.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_uncommit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_branch/test_update.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_bzrdir/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_bzrdir/test_bzrdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_bzrdir/test_push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_foreign_vcs/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_foreign_vcs/test_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_foreign_vcs/test_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interbranch/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interbranch/test_pull.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interbranch/test_push.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interbranch/test_update_revisions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interrepository/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interrepository/test_fetch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_interrepository/test_interrepository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_intertree/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_intertree/test_compare.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_inventory/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_inventory/basics.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_lock/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_lock/test_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_lock/test_temporary_write_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_merger.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_pack_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/helpers.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test__generate_text_key_index.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_add_fallback_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_add_inventory_by_delta.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_break_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_check_reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_commit_builder.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_fetch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_fileid_involved.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_find_text_key_references.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_get_parent_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_has_revisions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_has_same_location.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_is_write_locked.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_iter_reverse_revision_history.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_merge_directive.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_pack.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_refresh_data.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_revision.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_statistics.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository/test_write_group.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_chk/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_chk/test_supported.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_chk/test_unsupported.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_add_inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_add_revision.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_add_signature_text.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_all_revision_ids.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_break_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_default_stacking.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_fetch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_get_record_stream.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_get_rev_id_for_revno.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_initialize.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_repository_reference/test_unlock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_annotate_iter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_get_file_mtime.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_get_file_with_stat.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_get_root_id.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_get_symlink_target.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_inv.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_iter_search_rules.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_list_files.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_path_content_summary.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_revision_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_test_trees.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_tree/test_walkdirs.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_uifactory/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_versionedfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_add_reference.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_annotate_iter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_basis_inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_basis_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_break_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_changes_from.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_check.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_content_filters.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_eol_conversion.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_executable.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_flush.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_get_file_mtime.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_get_parent_ids.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_inv.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_is_control_filename.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_is_ignored.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_locking.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_merge_from_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_mkdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_move.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_nested_specifics.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_parents.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_paths2ids.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_pull.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_put_file.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_read_working_inventory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_readonly.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_remove.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_rename_one.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_revision_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_set_root_id.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_smart_add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_uncommit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_unversion.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_views.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_walkdirs.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/per_workingtree/test_workingtree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/script.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ssl_certs/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ssl_certs/create_ssls.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ssl_certs/server.crt
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ssl_certs/server_with_pass.key
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/ssl_certs/server_without_pass.key
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/stub_sftp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__annotator.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__bencode.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__chk_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__chunks_to_lines.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__dirstate_helpers.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__groupcompress.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__known_graph.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__rio.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__simple_set.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__static_tuple.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test__walkdirs_win32.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_ancestry.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_annotate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_api.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_atomicfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_bad_files.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_bisect_multi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_branch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_branchbuilder.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_btree_index.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_bugtracker.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_bzrdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_cache_utf8.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_chk_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_chk_serializer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_chunk_writer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_clean_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_cleanup.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_commands.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_commit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_commit_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_config.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_conflicts.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_counted_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_crash.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_debug.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_decorators.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_delta.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_deprecated_graph.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_diff.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_directory_service.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_dirstate.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_email_message.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_eol_filters.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_errors.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_export.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_extract.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_fetch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_fifo_cache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_filters.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_foreign.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_ftp_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_generate_docs.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_generate_ids.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_globbing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_gpg.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_graph.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_groupcompress.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_hashcache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_help.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_hooks.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_http.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_http_response.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_https_ca_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_identitymap.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_ignores.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_index.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_inv.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_inventory_delta.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_knit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lazy_import.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lazy_regex.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lock.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lockable_files.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lockdir.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lru_cache.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_lsprof.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_mail_client.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_memorytree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_merge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_merge3.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_merge_core.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_merge_directive.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_missing.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_msgeditor.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_multiparent.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_mutabletree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_nonascii.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_options.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_osutils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_osutils_encodings.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_pack.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/binary-after-normal.patch
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/binary.patch
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-2
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-3
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-4
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-5
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-6
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/diff-7
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/insert_top.patch
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-2
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-3
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-4
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-5
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-6
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/mod-7
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-2
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-3
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-4
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-5
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-6
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/orig-7
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_patches_data/patchtext.patch
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_permissions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_plugins.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_progress.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_read_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_reconcile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_reconfigure.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_registry.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_remote.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_rename_map.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_repository.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_revert.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_revision.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_revisionspec.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_revisiontree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_rio.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_rules.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_sampler.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_script.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_selftest.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_serializer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_setup.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_sftp_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_shelf.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_shelf_ui.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_smart.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_smart_add.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_smart_request.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_smart_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_smtp_connection.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_source.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_ssh_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_status.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_store.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_strace.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_subsume.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_switch.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_symbol_versioning.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_tag.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_testament.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_textfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_textmerge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_timestamp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_trace.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_transactions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_transform.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_transport.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_transport_log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_treebuilder.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_tsort.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_tuned_gzip.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_ui.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_uncommit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_upgrade.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_upgrade_stacked.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_urlutils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_version.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_version_info.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_weave.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_whitebox.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_win32utils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_workingtree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_workingtree_4.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_wsgi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/test_xml.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/transport_util.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tests/treeshape.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/textfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/textinv.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/textmerge.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/timestamp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/trace.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transactions.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transform.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/brokenrename.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/chroot.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/decorator.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/fakenfs.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/fakevfat.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/ftp/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/ftp/_gssapi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/_pycurl.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/_urllib.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/_urllib2_wrappers.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/ca_bundle.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/response.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/http/wsgi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/local.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/log.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/memory.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/nosmart.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/pathfilter.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/readonly.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/remote.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/sftp.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/ssh.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/trace.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/transport/unlistable.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/treebuilder.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tsort.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/tuned_gzip.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/ui/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/ui/text.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/uncommit.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/upgrade.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/urlutils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/_bencode_py.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/bencode.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/configobj/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/configobj/configobj.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/effbot/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/effbot/org/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/effbot/org/gzip_consumer.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/effbot/org/http_client.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/effbot/org/http_manager.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/elementtree/ElementTree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/elementtree/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/simplemapi.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/util/tests/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/version.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/version_info_formats/__init__.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/version_info_formats/format_custom.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/version_info_formats/format_python.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/version_info_formats/format_rio.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/versionedfile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/views.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/weave.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/weave_commands.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/weavefile.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/win32utils.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/workingtree.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/workingtree_4.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml4.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml5.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml6.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml7.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml8.py
/usr/share/pyshared/bzrlib/xml_serializer.py