Filförteckning för paketet xfce4-panel-dbg i squeeze för arkitekturen amd64

/usr/lib/debug/usr/bin/xfce4-panel
/usr/lib/debug/usr/bin/xfce4-popup-windowlist
/usr/lib/debug/usr/lib/libxfce4panel.so.1.1.2
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libactions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libclock.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libiconbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/liblauncher.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libpager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libseparator.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libshowdesktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libsystray.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libtasklist.so
/usr/lib/debug/usr/lib/xfce4/panel-plugins/libwindowlist.so
/usr/share/doc/xfce4-panel-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-panel-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-panel-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/xfce4-panel-dbg/copyright