Filförteckning för paketet mixmaster i squeeze för arkitekturen amd64

/etc/cron.daily/mixmaster
/etc/init.d/mixmaster
/etc/logrotate.d/mixmaster
/etc/mixmaster/allpingers.txt
/etc/mixmaster/client.conf
/etc/mixmaster/filter.conf
/etc/mixmaster/network.conf
/etc/mixmaster/remailer.conf
/etc/mixmaster/remailer/abuse.txt.in
/etc/mixmaster/remailer/adminkey.txt
/etc/mixmaster/remailer/blocked.txt.in
/etc/mixmaster/remailer/dest.alw
/etc/mixmaster/remailer/end.hlp
/etc/mixmaster/remailer/header.blk
/etc/mixmaster/remailer/intro.hlp
/etc/mixmaster/remailer/mix.hlp
/etc/mixmaster/remailer/news.hlp
/etc/mixmaster/remailer/pgp.hlp
/etc/mixmaster/remailer/pgponly.hlp
/etc/mixmaster/remailer/pop3.cfg
/etc/mixmaster/remailer/reply.txt.in
/etc/mixmaster/remailer/type1.hlp
/etc/mixmaster/remailer/usage.txt.in
/etc/mixmaster/update.conf
/etc/ppp/ip-up.d/mixmaster
/usr/bin/mixmaster
/usr/bin/mixmaster-filter
/usr/bin/mixmaster-update
/usr/lib/mixmaster/mixmaster-rebuild
/usr/share/doc/mixmaster/README.Debian.gz
/usr/share/doc/mixmaster/README.gz
/usr/share/doc/mixmaster/TODO
/usr/share/doc/mixmaster/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mixmaster/changelog.gz
/usr/share/doc/mixmaster/copyright
/usr/share/man/man1/mixmaster-filter.1.gz
/usr/share/man/man1/mixmaster-update.1.gz
/usr/share/man/man1/mixmaster.1.gz
/usr/share/menu/mixmaster