Filförteckning för paketet fmtools i squeeze för arkitekturen amd64

/usr/bin/fm
/usr/bin/fmscan
/usr/share/doc/fmtools/README.gz
/usr/share/doc/fmtools/changelog.gz
/usr/share/doc/fmtools/copyright
/usr/share/man/man1/fm.1.gz
/usr/share/man/man1/fmscan.1.gz