Filförteckning för paketet bluez-alsa i squeeze för arkitekturen amd64

/usr/lib/alsa-lib/libasound_module_ctl_bluetooth.so
/usr/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
/usr/share/alsa/bluetooth.conf
/usr/share/doc/bluez-alsa/AUTHORS
/usr/share/doc/bluez-alsa/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez-alsa/README
/usr/share/doc/bluez-alsa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/bluez-alsa/copyright