Filförteckning för paketet ants i squeeze för arkitekturen amd64

/usr/bin/ANTS
/usr/bin/WarpImageMultiTransform
/usr/lib/ants/ANTS
/usr/lib/ants/ANTSAverage2DAffine.sh
/usr/lib/ants/ANTSAverage3DAffine.sh
/usr/lib/ants/ANTSIntegrateVectorField
/usr/lib/ants/ANTSJacobian
/usr/lib/ants/ANTSUseDeformationFieldToGetAffineTransform
/usr/lib/ants/ANTSUseLandmarkImagesToGetAffineTransform
/usr/lib/ants/ANTSpexec.sh
/usr/lib/ants/Atropos
/usr/lib/ants/AverageImages
/usr/lib/ants/AverageTensorImages
/usr/lib/ants/ClusterImageStatistics
/usr/lib/ants/ComposeMultiTransform
/usr/lib/ants/ConvertImagePixelType
/usr/lib/ants/ConvertScalarImageToRGB
/usr/lib/ants/ConvertToJpg
/usr/lib/ants/CopyImageHeaderInformation
/usr/lib/ants/CreateWarpedGridImage
/usr/lib/ants/ImageCompare
/usr/lib/ants/ImageMath
/usr/lib/ants/ImageSetStatistics
/usr/lib/ants/KellySlater
/usr/lib/ants/LabelClustersUniquely
/usr/lib/ants/LabelOverlapMeasures
/usr/lib/ants/LaplacianThickness
/usr/lib/ants/MeasureImageSimilarity
/usr/lib/ants/MeasureMinMaxMean
/usr/lib/ants/MemoryTest
/usr/lib/ants/MultiplyImages
/usr/lib/ants/N3BiasFieldCorrection
/usr/lib/ants/N4BiasFieldCorrection
/usr/lib/ants/PermuteFlipImageOrientationAxes
/usr/lib/ants/PrintHeader
/usr/lib/ants/ReorientTensorImage
/usr/lib/ants/ResampleImageBySpacing
/usr/lib/ants/ResetDirection
/usr/lib/ants/SetDirectionByMatrix
/usr/lib/ants/SetOrigin
/usr/lib/ants/SetSpacing
/usr/lib/ants/SmoothImage
/usr/lib/ants/StackSlices
/usr/lib/ants/SurfaceBasedSmoothing
/usr/lib/ants/SurfaceCurvature
/usr/lib/ants/ThresholdImage
/usr/lib/ants/WarpImageMultiTransform
/usr/lib/ants/WarpTensorImageMultiTransform
/usr/lib/ants/WarpTimeSeriesImageMultiTransform
/usr/lib/ants/WarpVTKPolyDataMultiTransform
/usr/lib/ants/ants.sh
/usr/lib/ants/antsIntroduction.sh
/usr/lib/ants/antsaffine.sh
/usr/lib/ants/antsbashstats.sh
/usr/lib/ants/antsdeformationmag.sh
/usr/lib/ants/antsqsub.sh
/usr/lib/ants/antswithdt.sh
/usr/lib/ants/buildtemplateparallel.sh
/usr/lib/ants/geodesicinterpolation.sh
/usr/lib/ants/guidedregistration.sh
/usr/lib/ants/landmarkmatch.sh
/usr/lib/ants/lohmann.sh
/usr/lib/ants/optimalsmooth.sh
/usr/lib/ants/phantomstudy.sh
/usr/lib/ants/registerimages.pl
/usr/lib/ants/runprogramonimageset.pl
/usr/lib/ants/shapeupdatetotemplate.sh
/usr/lib/ants/submitexperimentalbuild.sh
/usr/lib/ants/sygnccavg.sh
/usr/lib/ants/thickstudy.sh
/usr/lib/ants/waitForSGEQJobs.pl
/usr/lib/ants/warpimages.pl
/usr/lib/ants/weightedaverage.pl
/usr/lib/ants/weightedaverage.sh
/usr/share/doc/ants/README.Debian
/usr/share/doc/ants/README.txt.gz
/usr/share/doc/ants/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ants/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ants
/usr/share/man/man1/ANTS.1.gz
/usr/share/man/man1/ANTSIntegrateVectorField.1.gz
/usr/share/man/man1/ANTSJacobian.1.gz
/usr/share/man/man1/ANTSUseDeformationFieldToGetAffineTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/ANTSUseLandmarkImagesToGetAffineTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/Atropos.1.gz
/usr/share/man/man1/AverageImages.1.gz
/usr/share/man/man1/AverageTensorImages.1.gz
/usr/share/man/man1/ClusterImageStatistics.1.gz
/usr/share/man/man1/ComposeMultiTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/ConvertImagePixelType.1.gz
/usr/share/man/man1/ConvertScalarImageToRGB.1.gz
/usr/share/man/man1/ConvertToJpg.1.gz
/usr/share/man/man1/CopyImageHeaderInformation.1.gz
/usr/share/man/man1/CreateWarpedGridImage.1.gz
/usr/share/man/man1/ImageCompare.1.gz
/usr/share/man/man1/ImageMath.1.gz
/usr/share/man/man1/ImageSetStatistics.1.gz
/usr/share/man/man1/KellySlater.1.gz
/usr/share/man/man1/LabelClustersUniquely.1.gz
/usr/share/man/man1/LabelOverlapMeasures.1.gz
/usr/share/man/man1/LaplacianThickness.1.gz
/usr/share/man/man1/MeasureImageSimilarity.1.gz
/usr/share/man/man1/MeasureMinMaxMean.1.gz
/usr/share/man/man1/MemoryTest.1.gz
/usr/share/man/man1/MultiplyImages.1.gz
/usr/share/man/man1/N3BiasFieldCorrection.1.gz
/usr/share/man/man1/N4BiasFieldCorrection.1.gz
/usr/share/man/man1/PermuteFlipImageOrientationAxes.1.gz
/usr/share/man/man1/PrintHeader.1.gz
/usr/share/man/man1/ReorientTensorImage.1.gz
/usr/share/man/man1/ResampleImageBySpacing.1.gz
/usr/share/man/man1/ResetDirection.1.gz
/usr/share/man/man1/SetDirectionByMatrix.1.gz
/usr/share/man/man1/SetOrigin.1.gz
/usr/share/man/man1/SetSpacing.1.gz
/usr/share/man/man1/SmoothImage.1.gz
/usr/share/man/man1/StackSlices.1.gz
/usr/share/man/man1/SurfaceBasedSmoothing.1.gz
/usr/share/man/man1/SurfaceCurvature.1.gz
/usr/share/man/man1/ThresholdImage.1.gz
/usr/share/man/man1/WarpImageMultiTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/WarpTensorImageMultiTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/WarpTimeSeriesImageMultiTransform.1.gz
/usr/share/man/man1/WarpVTKPolyDataMultiTransform.1.gz