Filförteckning för paketet wpolish i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/dict/polish
/usr/share/doc/wpolish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wpolish/copyright
/usr/share/man/man5/polish.5.gz
/usr/share/man/pl/man5/polish.5.gz
/var/lib/dictionaries-common/wordlist/wpolish