Filförteckning för paketet ultrastar-ng i squeeze för arkitekturen all

/usr/games/ultrastar-ng
/usr/share/doc/ultrastar-ng
/usr/share/man/man6/ultrastar-ng.6.gz