Filförteckning för paketet texlive-doc-mn i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/bug/texlive-doc-mn/control
/usr/share/bug/texlive-doc-mn/script
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/Licenses
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/README.source
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/copyright
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/00README
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/README
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/TRANSLATIONS
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/fixdate.pl
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/lshort-mn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/biblio.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/contrib.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/custom.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/fancyhea.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/graphic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/lshort-a5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/lshort-base.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/lshort-mn.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/lshort.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/lssym.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/math.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/overview.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/spec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/things.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-mn/latex/lshort-mongol/src/typeset.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/00README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/TRANSLATIONS
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/fixdate.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/lshort-mn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/biblio.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/contrib.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/custom.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/fancyhea.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/graphic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/lshort-a5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/lshort-base.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/lshort-mn.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/lshort.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/lssym.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/math.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/overview.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/spec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/things.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-mongol/src/typeset.tex.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-doc-mn