Filförteckning för paketet squid-common i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/doc/squid-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/squid-common/changelog.gz
/usr/share/doc/squid-common/copyright
/usr/share/doc/squid/CONTRIBUTORS.gz
/usr/share/doc/squid/CompleteFaq.gz
/usr/share/doc/squid/QUICKSTART.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.digest_pw_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.getpwnam_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.ip_user.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.ldap_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.msnt_auth.html.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.ncsa_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.pam_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.smb_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_module.unix_group.gz
/usr/share/doc/squid/README.auth_modules.gz
/usr/share/doc/squid/README.gz
/usr/share/doc/squid/README.morefds.gz
/usr/share/doc/squid/README.squid_kerb_auth.gz
/usr/share/doc/squid/README.transparent-proxy.gz
/usr/share/doc/squid/RELEASENOTES.html.gz
/usr/share/doc/squid/debug-sections.txt.gz
/usr/share/doc/squid/examples/ip_user-example.conf
/usr/share/snmp/mibs/SQUID.txt
/usr/share/squid/errors
/usr/share/squid/icons/anthony-binhex.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-bomb.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-box.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-box2.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-c.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-compressed.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-dir.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-dirup.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-dvi.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-f.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-image.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-image2.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-layout.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-link.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-movie.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-pdf.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-portal.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-ps.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-quill.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-script.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-sound.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-tar.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-tex.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-text.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-unknown.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-xbm.gif
/usr/share/squid/icons/anthony-xpm.gif
/usr/share/squid/mime.conf