Filförteckning för paketet phatch-cli i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/phatch
/usr/share/doc/phatch-cli/AUTHORS
/usr/share/doc/phatch-cli/README
/usr/share/doc/phatch-cli/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/phatch-cli/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/phatch-actionlist.png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/192x192/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/192x192/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/phatch-actionlist.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/phatch-actionlist.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/phatch-actionlist.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/phatch-inspector-96high.png
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/phatch-inspector.png
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/phatch.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/phatch-actionlist.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/phatch-inspector.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/phatch.svg
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/en/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/fil/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/fy/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/hy/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ka/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/tl/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/phatch.mo
/usr/share/man/man1/phatch.1.gz
/usr/share/mime/packages/phatch.xml
/usr/share/phatch/Phatch-0.2.7-py2.6.egg-info
/usr/share/phatch/data/actionlists/badge.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/badge.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/button.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/button.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/lcd_screen.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/lcd_screen.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/perspective_reflection.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/perspective_reflection.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/polaroid.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/polaroid.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/resize.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/resize.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/round_corners_shadow.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/round_corners_shadow.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/scale_icons.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/scale_icons.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/shaped_button.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/shaped_button.png
/usr/share/phatch/data/actionlists/snow_globe.phatch
/usr/share/phatch/data/actionlists/snow_globe.png
/usr/share/phatch/data/blender/book.blend
/usr/share/phatch/data/blender/box.blend
/usr/share/phatch/data/blender/can.blend
/usr/share/phatch/data/blender/cd.blend
/usr/share/phatch/data/blender/lcd.blend
/usr/share/phatch/data/blender/object.py
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/book.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/box.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/can.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/cd.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/lcd.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/object/sphere.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/book/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/box/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/can/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/cd/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/lcd/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_-60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_0_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_0_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_0_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_30_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_30_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_30_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_60_vert_0.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_60_vert_30.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/preview/rotation/sphere/hori_60_vert_60.jpg
/usr/share/phatch/data/blender/runner.py
/usr/share/phatch/data/blender/scene.blend
/usr/share/phatch/data/blender/sphere.blend
/usr/share/phatch/data/fonts/FreeSans.ttf
/usr/share/phatch/data/fonts/Purisa.ttf
/usr/share/phatch/data/geek.txt
/usr/share/phatch/data/highlights/curved.png
/usr/share/phatch/data/highlights/curved_down.png
/usr/share/phatch/data/highlights/curved_up.png
/usr/share/phatch/data/highlights/curved_up_contrast.png
/usr/share/phatch/data/highlights/curved_up_smooth.png
/usr/share/phatch/data/highlights/diagonal_left_down.png
/usr/share/phatch/data/highlights/diagonal_right_down.png
/usr/share/phatch/data/highlights/diagonal_smooth_left_down.png
/usr/share/phatch/data/highlights/diagonal_smooth_right_down.png
/usr/share/phatch/data/highlights/heart.png
/usr/share/phatch/data/highlights/radial.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_bottom.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_gradient.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_gradient_cubic.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_metallic.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_top.png
/usr/share/phatch/data/highlights/rectangle_top_rounded.png
/usr/share/phatch/data/highlights/shades.png
/usr/share/phatch/data/highlights/sphere_bottom.png
/usr/share/phatch/data/highlights/sphere_middle.png
/usr/share/phatch/data/highlights/sphere_top.png
/usr/share/phatch/data/highlights/sphere_top_contrast.png
/usr/share/phatch/data/masks/10_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/12_pointed_polygon-flat.png
/usr/share/phatch/data/masks/12_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/12_pointed_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/12_pointed_round_inverted.png
/usr/share/phatch/data/masks/13_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/13_pointed_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/13_pointed_round_inverted.png
/usr/share/phatch/data/masks/14_pointed_blades.png
/usr/share/phatch/data/masks/20_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/20_pointed_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/7_pointed_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/7_pointed_round_star.png
/usr/share/phatch/data/masks/7_pointed_star.png
/usr/share/phatch/data/masks/8_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/9_pointed_polygon.png
/usr/share/phatch/data/masks/brush.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/circle.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/circle_blur.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/circle_blur_big.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/circle_dotted.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/cloud.png
/usr/share/phatch/data/masks/daisy.png
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_center.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_horizontal_left.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_horizontal_middle.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_horizontal_right.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_vertical_bottom.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_vertical_middle.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/gradient_vertical_top.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/heart.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/rounded_fade.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/shield.png
/usr/share/phatch/data/masks/square_twisted.png
/usr/share/phatch/data/masks/square_twisted_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/star.png
/usr/share/phatch/data/masks/star_pointed.png
/usr/share/phatch/data/masks/star_round.png
/usr/share/phatch/data/masks/strokes.jpg
/usr/share/phatch/data/masks/torn_edges.png
/usr/share/phatch/data/perspective/bottom.png
/usr/share/phatch/data/perspective/bottom_stretched.png
/usr/share/phatch/data/perspective/corner_bottom_left.png
/usr/share/phatch/data/perspective/corner_bottom_right.png
/usr/share/phatch/data/perspective/corner_top_left.png
/usr/share/phatch/data/perspective/corner_top_right.png
/usr/share/phatch/data/perspective/left.png
/usr/share/phatch/data/perspective/left_stretched.png
/usr/share/phatch/data/perspective/right.png
/usr/share/phatch/data/perspective/right_stretched.png
/usr/share/phatch/data/perspective/top.png
/usr/share/phatch/data/perspective/top_stretched.png
/usr/share/phatch/data/perspective/user.png
/usr/share/phatch/data/user.png
/usr/share/phatch/images/icons/48x48/phatch-actionlist.png
/usr/share/phatch/images/icons/48x48/phatch-inspector.png
/usr/share/phatch/images/icons/48x48/phatch.png
/usr/share/phatch/images/phatch-actionlist.svg
/usr/share/phatch/images/phatch-flat-logotype-512x100.png
/usr/share/phatch/images/phatch-flat-logotype-512x100.svg
/usr/share/phatch/images/phatch-image-inspector.png
/usr/share/phatch/images/phatch-inspector.svg
/usr/share/phatch/images/phatch-logo.png
/usr/share/phatch/images/phatch-screen-logotype-512x100.png
/usr/share/phatch/images/phatch-screen-logotype-512x100.svg
/usr/share/phatch/images/phatch-small.png
/usr/share/phatch/images/phatch.png
/usr/share/phatch/images/phatch.svg
/usr/share/phatch/phatch/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/autocontrast.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/background.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/blender.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/border.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/brightness.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/canvas.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/color_to_alpha.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/colorize.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/common.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/contour.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/contrast.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/convert_mode.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/copy.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/crop.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/delete_tags.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/desaturate.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/effect.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/equalize.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/fit.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/geek.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/geotag.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/grid.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/highlight.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/imagemagick.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/invert.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/lossless_jpeg.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/mask.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/maximum.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/median.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/minimum.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/mirror.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/offset.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/perspective.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/posterize.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/rank.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/reflection.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/rename.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/rename_tag.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/rotate.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/round.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/saturation.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/save.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/save_metadata.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/scale.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/shadow.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/sketch.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/solarize.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/tamogen.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/text.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/time_shift.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/transpose.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/warm_up.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/watermark.py
/usr/share/phatch/phatch/actions/write_tag.py
/usr/share/phatch/phatch/app.py
/usr/share/phatch/phatch/console/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/console/console.py
/usr/share/phatch/phatch/core/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/core/api.py
/usr/share/phatch/phatch/core/config.py
/usr/share/phatch/phatch/core/ct.py
/usr/share/phatch/phatch/core/message.py
/usr/share/phatch/phatch/core/models.py
/usr/share/phatch/phatch/core/pil.py
/usr/share/phatch/phatch/core/preview.py
/usr/share/phatch/phatch/core/safeGlobals.py
/usr/share/phatch/phatch/core/settings.py
/usr/share/phatch/phatch/core/translation.py
/usr/share/phatch/phatch/data/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/data/info.py
/usr/share/phatch/phatch/data/license.py
/usr/share/phatch/phatch/data/version.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/_pyexiv2.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/colors.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/desktop.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/events.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/fonts.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/formField.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/gettextFix.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/gps.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/imageTable.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/imtools.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/linux/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/linux/desktop.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/linux/nautilusExtension.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/listData.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/metadata.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/metadataTest.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/notify.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/odict.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/openImage.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/reverse_translation.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/safe.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/system.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/thumbnail.py
/usr/share/phatch/phatch/lib/unicoding.py
/usr/share/phatch/phatch/linux/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/linux/droplet.py
/usr/share/phatch/phatch/linux/thunar.py
/usr/share/phatch/phatch/other/EXIF.py
/usr/share/phatch/phatch/other/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/other/findsystem.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pep8.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pil_1_1_6/JpegImagePlugin.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pil_1_1_6/TiffImagePlugin.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pubsub.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pyWx/TextCtrlAutoComplete.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pyWx/__init__.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pyWx/img2img.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pyWx/img2py.py
/usr/share/phatch/phatch/other/pyWx/toasterbox.py
/usr/share/phatch/phatch/other/relativedelta.py
/usr/share/phatch/phatch/other/surd.py
/usr/share/phatch/phatch/other/tamogen.py
/usr/share/phatch/phatch/phatch.py
/usr/share/phatch/phatch/templates/action.py
/usr/share/pixmaps/phatch-inspector.png
/usr/share/pixmaps/phatch.png