Filförteckning för paketet paros i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/paros
/usr/share/doc/paros/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/paros/changelog.gz
/usr/share/doc/paros/copyright
/usr/share/java/paros.jar
/usr/share/lintian/overrides/paros
/usr/share/paros/db/def.txt
/usr/share/paros/db/parosdb.backup
/usr/share/paros/db/parosdb.data
/usr/share/paros/db/parosdb.log
/usr/share/paros/db/parosdb.properties
/usr/share/paros/db/parosdb.script
/usr/share/paros/filter/dummy.txt
/usr/share/paros/license/TheClarifiedArtisticLicense.htm
/usr/share/paros/log/dummy.txt
/usr/share/paros/paros_logo.ico
/usr/share/paros/plugin/dummy.txt
/usr/share/paros/release.txt
/usr/share/paros/session/dummy.txt
/usr/share/paros/startserver.sh
/usr/share/paros/xml/Copy of reportLatestScan.xsl
/usr/share/paros/xml/alert.dtd
/usr/share/paros/xml/alert.xml
/usr/share/paros/xml/alertDef.dtd
/usr/share/paros/xml/alertDef.xml
/usr/share/paros/xml/config.dtd
/usr/share/paros/xml/config.xml
/usr/share/paros/xml/log4j.properties
/usr/share/paros/xml/reportLatestScan.xsl
/usr/share/paros/xml/scanPolicy.xml
/usr/share/paros/xml/session.dtd
/usr/share/paros/xml/session.xml
/usr/share/paros/xml/test.xml
/usr/share/paros/xml/untitledsession.xml