Filförteckning för paketet librmail-ruby1.8 i squeeze för arkitekturen all

/usr/lib/ruby/1.8/rmail.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/address.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/header.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/mailbox.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/mailbox/mboxreader.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/message.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/parser.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/parser/multipart.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/parser/pushbackreader.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/serialize.rb
/usr/lib/ruby/1.8/rmail/utils.rb
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/NEWS.gz
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/NOTES
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/README
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/THANKS
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/TODO
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librmail-ruby1.8/copyright