Filförteckning för paketet libmono-bytefx0.7.6.2-cil i squeeze för arkitekturen all

/usr/lib/mono/2.0/ByteFX.Data.dll
/usr/lib/mono/gac/ByteFX.Data/0.7.6.2__0738eb9f132ed756/ByteFX.Data.dll
/usr/share/doc/libmono-bytefx0.7.6.2-cil/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmono-bytefx0.7.6.2-cil/copyright