Filförteckning för paketet libgnupg-interface-perl i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/doc/libgnupg-interface-perl/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgnupg-interface-perl/THANKS
/usr/share/doc/libgnupg-interface-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnupg-interface-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libgnupg-interface-perl/copyright
/usr/share/man/man3/GnuPG::Fingerprint.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::Handles.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::Interface.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::Key.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::Options.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::PrimaryKey.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::PublicKey.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::SecretKey.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::Signature.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::SubKey.3pm.gz
/usr/share/man/man3/GnuPG::UserId.3pm.gz
/usr/share/perl5/GnuPG/Fingerprint.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/Handles.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/HashInit.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/Interface.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/Key.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/Options.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/PrimaryKey.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/PublicKey.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/SecretKey.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/Signature.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/SubKey.pm
/usr/share/perl5/GnuPG/UserId.pm