Filförteckning för paketet libdbd-xbase-perl i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/dbf_dump
/usr/bin/index_dump
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/README
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/README.Debian
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/ToDo
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/copyright
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/driver_characteristics.gz
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/examples/copy_table
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/examples/create_table
/usr/share/doc/libdbd-xbase-perl/examples/use_index
/usr/share/man/man1/dbf_dump.1p.gz
/usr/share/man/man1/index_dump.1p.gz
/usr/share/man/man3/DBD::XBase.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase::Base.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase::FAQ.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase::Index.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase::Memo.3pm.gz
/usr/share/man/man3/XBase::SDBM.3pm.gz
/usr/share/perl5/DBD/XBase.pm
/usr/share/perl5/XBase.pm
/usr/share/perl5/XBase/Base.pm
/usr/share/perl5/XBase/FAQ.pod
/usr/share/perl5/XBase/Index.pm
/usr/share/perl5/XBase/Memo.pm
/usr/share/perl5/XBase/SDBM.pm
/usr/share/perl5/XBase/SQL.pm