Filförteckning för paketet kdump-tools i squeeze för arkitekturen all

/etc/default/kdump-tools
/etc/init.d/kdump-tools
/usr/sbin/kdump-config
/usr/share/doc/kdump-tools/README.Debian
/usr/share/doc/kdump-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kdump-tools/copyright
/usr/share/man/man5/kdump-tools.5.gz
/usr/share/man/man8/kdump-config.8.gz