Filförteckning för paketet idzebra-2.0-examples i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/doc/idzebra-2.0-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/idzebra-2.0-examples/changelog.gz
/usr/share/doc/idzebra-2.0-examples/copyright
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0006.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0007.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0008.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0030.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0031.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0032.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0033.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0034.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0035.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0036.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0037.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0038.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0039.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0040.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0041.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0042.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0044.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0045.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0046.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0047.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0048.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0049.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0050.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0051.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0052.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0053.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0054.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0055.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0056.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0057.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0058.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0059.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0062.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0063.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0064.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0065.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0066.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0067.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0070.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0071.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0072.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0073.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0074.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0075.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0076.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0077.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0078.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/records/esdd0079.grs
/usr/share/idzebra-2.0-examples/gils/zebra.cfg
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marc21/sample-marc
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marc21/zebra.cfg
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/MARC21slim2INDEX.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/MARC21slim2MADS.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/MARC21slim2MODS3-1.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/MARC21slim2SRWDC.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/MARC21slimUtils.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/README
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-2.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-clasmrc.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-namemrc.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-opera-43.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-sandburg-1.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/collection-subjmrc.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/dom-config.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/identity.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/yazgfs.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/zebra.cfg
/usr/share/idzebra-2.0-examples/marcxml/zebra.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/README
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/cql2pqf.txt
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/dom-conf.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/explain.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/explain2cqlpqftxt.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/oai2dc.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/oai2index.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/oai2zebra.xsl
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/yazserver.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/conf/zebra.cfg
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/data/debug-record.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/data/debug-utf8-record.xml
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/data/fetch_OAI_data.sh
/usr/share/idzebra-2.0-examples/oai-pmh/data/oai-caltech.xml