Filförteckning för paketet gnome-devel-docs i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/doc/gnome-devel-docs/AUTHORS
/usr/share/doc/gnome-devel-docs/NEWS.gz
/usr/share/doc/gnome-devel-docs/README
/usr/share/doc/gnome-devel-docs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnome-devel-docs/changelog.gz
/usr/share/doc/gnome-devel-docs/copyright
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/accessibility-devel-guide.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/GNOME_desktop_Accessibility.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/at-arch.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/badfocus1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/badfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/badfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/colour_and_arrows.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/colour_only.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/depend1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/depend1a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/depend2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/depend2a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/depend3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/goodfocus.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/goodfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/goodfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/label_above.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/label_below.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/label_left.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/label_right.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/figures/nodrop.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/gad.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/gtest.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/accessibility-devel-guide.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/GNOME_desktop_Accessibility.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/at-arch.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/badfocus1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/badfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/badfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/colour_and_arrows.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/colour_only.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/depend1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/depend1a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/depend2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/depend2a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/depend3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/goodfocus.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/goodfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/goodfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/label_above.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/label_below.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/label_left.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/label_right.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/de/figures/nodrop.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/accessibility-devel-guide.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/GNOME_desktop_Accessibility.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/at-arch.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/badfocus1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/badfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/badfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/colour_and_arrows.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/colour_only.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/depend1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/depend1a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/depend2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/depend2a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/depend3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/goodfocus.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/goodfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/goodfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/label_above.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/label_below.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/label_left.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/label_right.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/el/figures/nodrop.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/accessibility-devel-guide.xml
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/GNOME_desktop_Accessibility.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/at-arch.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/badfocus1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/badfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/badfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/colour_and_arrows.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/colour_only.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/depend1.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/depend1a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/depend2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/depend2a.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/depend3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/goodfocus.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/goodfocus2.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/goodfocus3.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/label_above.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/label_below.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/label_left.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/label_right.png
/usr/share/gnome/help/accessibility-devel-guide/es/figures/nodrop.png
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/builddocs.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/callout_procedure.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/contexthelp.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/conventions.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/crossreferencing.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/docbook.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/docsystem.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/finish.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/gdp-handbook.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/getstarted.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/introduction.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/manuals.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/resources.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/screenshot_procedure.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/sectids.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-handbook/C/teamwork.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/Authorlist.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/accessibility.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/applet_popup_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/arrow_button1.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/arrow_button2.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/callout_notflow.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/check_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/color_selector_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/color_wheel1.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/color_wheel2.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/column_heading.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/command_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/desktop_background_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/desktop_elements.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/dropdown_combination_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/dropdown_list_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/dropdown_section1.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/dropdown_section2.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/field.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/font_selector_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/footprint_icon.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/gnome_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/group_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/icon_selector_button1.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/icon_selector_button2.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/launcher_popup_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/list_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/panel_elements.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/panel_object_popup_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/panel_popup_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/radio_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/sample_anno_panel.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/scrollbar.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/slider.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/spin_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/tabbed_section.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/table.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/tabs.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/text_box.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/toggle_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/toolbar_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_elements.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_frame_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_list_button.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_menu.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_panes.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/figures/window_titlebar_elements.png
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/fundamentals.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/gdp-style-guide.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/grammar_usage.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/gui.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/improving.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/indexing.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/infoblocks.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/infodesign.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/language.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/legal_issues.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/locale.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/preface.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/screenshot.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/units.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/usability.xml
/usr/share/gnome/help/gdp-style-guide/C/wordlist.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-book.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-bibliography.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-checks.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-controls.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-credits.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-desktop.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-feedback.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-icons-new.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-icons.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-input.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-intro.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-language.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-layout.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-menus.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-principles.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-toolbars.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-whatsnew.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/hig-ch-windows.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-check-box-ambiguous.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-check-boxes-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-check-boxes.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-combo.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-list-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-locked.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-notebook-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-notebook-tabs.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-notebook.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-old-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-option-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-progress-indeterminate.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-progress-time.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-progress-typical.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-radio-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-radio-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-sensitivity.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-slider-spinbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-slider.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-spin-box.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-status-bar-interactive.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-status-bar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-text-choose.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-text-prompt.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-toggle-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-toggle-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-tree-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/controls-tree.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/desktop-applications-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/feedback-checklist-running.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/feedback-pointers-busy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icon-design-process-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-applications.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-evolution.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-floppy-dissected.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-font-selection-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-font-selection-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-gedit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-gnumeric.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-book-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-book.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-cdrom-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-cdrom.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-copy-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-hc-metaphors.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-lowcontrast-levels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-nautilus.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-objects.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-perspective-shelf.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-perspective-table.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-shut-down.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-silhouette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-sodipodi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-style-aqua.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-style-gnome.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-style-java.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-system-log.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-underline-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/icons-word-processor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-accesskeys-shortcuts.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor-link.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor-move.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor-nodrop.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor-query.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-cursor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-select-files.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-drag-select-graphics.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/input-pointing-devices.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-application.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-bookmarks.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-checkbox-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-command-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-dropdown.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-edit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-format.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-go-browser.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-go-document.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-help.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-insert.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-popup.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-radiobutton-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-submenu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-view.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/menus-windows.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/toolbars-configure-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/toolbars-labels-below.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/toolbars-labels-beside.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/toolbars-mail.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-button-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-colorblind-deutan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-colorblind-normal.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-colorblind-tritan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-large-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-layout-annotated.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-layout-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-layout-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-list-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-other-labels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-13.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-14.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-15.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-16.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-17.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-18.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-19.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-20.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-21.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-22.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-23.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-24.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-25.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-26.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-27.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-28.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-29.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-30.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-31.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-32.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-palette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-radiobutton-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-small-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/visdes-textbox-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-authentication.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-confirmation.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-error.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-information.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-save.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-spacing.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-alert-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-assistant-first-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-assistant-middle-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-dialog-tabbed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-explicit-apply.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-mdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-preferences.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-primary.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-progress-checklist-done.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-progress-checklist-start.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-progress-checklist.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-progress-copy-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-progress.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-properties.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-sdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-titlebar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-toolbox-large.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/C/images/windows-toolbox-small.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/hig-book.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-check-box-ambiguous.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-check-boxes-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-check-boxes.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-combo.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-list-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-locked.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-notebook-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-notebook-tabs.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-notebook.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-old-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-option-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-progress-indeterminate.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-progress-time.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-progress-typical.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-radio-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-radio-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-sensitivity.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-slider-spinbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-slider.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-spin-box.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-status-bar-interactive.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-status-bar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-text-choose.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-text-prompt.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-toggle-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-toggle-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-tree-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/controls-tree.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/desktop-applications-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/feedback-checklist-running.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/feedback-pointers-busy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icon-design-process-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-applications.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-evolution.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-floppy-dissected.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-font-selection-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-font-selection-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-gedit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-gnumeric.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-book-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-book.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-cdrom-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-cdrom.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-copy-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-hc-metaphors.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-lowcontrast-levels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-nautilus.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-objects.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-perspective-shelf.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-perspective-table.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-shut-down.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-silhouette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-sodipodi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-style-aqua.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-style-gnome.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-style-java.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-system-log.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-underline-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/icons-word-processor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-accesskeys-shortcuts.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor-link.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor-move.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor-nodrop.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor-query.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-cursor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-select-files.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-drag-select-graphics.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/input-pointing-devices.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-application.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-bookmarks.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-checkbox-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-command-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-dropdown.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-edit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-format.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-go-browser.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-go-document.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-help.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-insert.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-popup.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-radiobutton-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-submenu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-view.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/menus-windows.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/toolbars-configure-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/toolbars-labels-below.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/toolbars-labels-beside.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/toolbars-mail.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-button-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-colorblind-deutan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-colorblind-normal.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-colorblind-tritan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-large-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-layout-annotated.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-layout-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-layout-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-list-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-other-labels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-13.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-14.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-15.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-16.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-17.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-18.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-19.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-20.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-21.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-22.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-23.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-24.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-25.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-26.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-27.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-28.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-29.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-30.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-31.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-32.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-palette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-radiobutton-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-small-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/visdes-textbox-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-authentication.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-confirmation.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-error.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-information.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-save.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-spacing.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-alert-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-assistant-first-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-assistant-middle-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-dialog-tabbed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-explicit-apply.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-mdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-preferences.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-primary.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-progress-checklist-done.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-progress-checklist-start.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-progress-checklist.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-progress-copy-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-progress.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-properties.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-sdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-titlebar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-toolbox-large.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/de/images/windows-toolbox-small.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/hig-book.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-check-box-ambiguous.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-check-boxes-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-check-boxes.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-combo.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-list-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-locked.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-notebook-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-notebook-tabs.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-notebook.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-old-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-option-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-progress-indeterminate.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-progress-time.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-progress-typical.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-radio-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-radio-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-sensitivity.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-slider-spinbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-slider.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-spin-box.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-status-bar-interactive.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-status-bar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-text-choose.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-text-prompt.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-toggle-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-toggle-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-tree-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/controls-tree.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/desktop-applications-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/feedback-checklist-running.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/feedback-pointers-busy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icon-design-process-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-applications.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-evolution.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-floppy-dissected.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-font-selection-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-font-selection-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-gedit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-gnumeric.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-book-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-book.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-cdrom-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-cdrom.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-copy-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-hc-metaphors.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-lowcontrast-levels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-nautilus.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-objects.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-perspective-shelf.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-perspective-table.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-shut-down.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-silhouette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-sodipodi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-style-aqua.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-style-gnome.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-style-java.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-system-log.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-underline-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/icons-word-processor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-accesskeys-shortcuts.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor-link.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor-move.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor-nodrop.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor-query.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-cursor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-select-files.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-drag-select-graphics.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/input-pointing-devices.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-application.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-bookmarks.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-checkbox-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-command-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-dropdown.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-edit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-format.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-go-browser.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-go-document.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-help.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-insert.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-popup.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-radiobutton-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-submenu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-view.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/menus-windows.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/toolbars-configure-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/toolbars-labels-below.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/toolbars-labels-beside.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/toolbars-mail.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-button-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-colorblind-deutan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-colorblind-normal.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-colorblind-tritan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-large-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-layout-annotated.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-layout-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-layout-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-list-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-other-labels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-13.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-14.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-15.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-16.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-17.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-18.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-19.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-20.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-21.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-22.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-23.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-24.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-25.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-26.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-27.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-28.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-29.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-30.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-31.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-32.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-palette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-radiobutton-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-small-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/visdes-textbox-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-authentication.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-confirmation.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-error.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-information.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-save.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-spacing.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-alert-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-assistant-first-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-assistant-middle-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-dialog-tabbed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-explicit-apply.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-mdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-preferences.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-primary.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-progress-checklist-done.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-progress-checklist-start.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-progress-checklist.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-progress-copy-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-progress.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-properties.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-sdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-titlebar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-toolbox-large.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/el/images/windows-toolbox-small.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/hig-book.xml
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-check-box-ambiguous.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-check-boxes-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-check-boxes.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-combo.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-list-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-locked.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-notebook-list.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-notebook-tabs.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-notebook.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-old-frames.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-option-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-progress-indeterminate.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-progress-time.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-progress-typical.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-radio-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-radio-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-sensitivity.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-slider-spinbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-slider.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-spin-box.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-status-bar-interactive.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-status-bar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-text-choose.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-text-prompt.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-toggle-button-mixed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-toggle-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-tree-checkbox.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/controls-tree.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/desktop-applications-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/feedback-checklist-running.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/feedback-pointers-busy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icon-design-process-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-applications.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-evolution.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-floppy-dissected.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-font-selection-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-font-selection-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-gedit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-gnumeric.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-book-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-book.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-cdrom-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-cdrom.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-copy-blur.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-hc-metaphors.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-lowcontrast-levels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-nautilus.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-objects.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-perspective-shelf.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-perspective-table.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-shut-down.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-silhouette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-sodipodi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-style-aqua.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-style-gnome.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-style-java.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-system-log.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-underline-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/icons-word-processor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-accesskeys-shortcuts.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor-copy.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor-link.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor-move.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor-nodrop.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor-query.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-cursor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-select-files.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-drag-select-graphics.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/input-pointing-devices.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-application.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-bookmarks.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-checkbox-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-command-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-dropdown.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-edit.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-format.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-go-browser.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-go-document.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-help.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-insert.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-popup.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-radiobutton-group.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-submenu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-view.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/menus-windows.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/toolbars-configure-menu.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/toolbars-labels-below.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/toolbars-labels-beside.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/toolbars-mail.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-button-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-colorblind-deutan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-colorblind-normal.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-colorblind-tritan.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-large-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-layout-annotated.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-layout-good.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-layout-poor.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-list-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-other-labels.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-1.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-10.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-11.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-12.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-13.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-14.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-15.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-16.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-17.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-18.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-19.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-2.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-20.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-21.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-22.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-23.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-24.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-25.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-26.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-27.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-28.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-29.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-3.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-30.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-31.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-32.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-4.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-5.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-6.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-7.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-8.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette-9.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-palette.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-radiobutton-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-small-icon-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/visdes-textbox-label.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-authentication.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-buttons.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-confirmation.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-error.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-information.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-save.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-spacing.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-alert-text.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-assistant-first-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-assistant-middle-page.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-dialog-tabbed.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-explicit-apply.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-mdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-preferences.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-primary.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-progress-checklist-done.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-progress-checklist-start.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-progress-checklist.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-progress-copy-file.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-progress.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-properties.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-sdi.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-titlebar.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-toolbox-large.png
/usr/share/gnome/help/hig-book/es/images/windows-toolbox-small.png
/usr/share/gnome/help/integration-guide/C/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/cs/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/de/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/el/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/en_GB/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/es/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/fr/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/it/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/pt_BR/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/sv/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/integration-guide/zh_CN/integration-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/figures/massif-after.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/figures/massif-before.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/optimization-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/optimization-harmful.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/optimization-intro.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/C/optimization-massif.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/figures/massif-after.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/figures/massif-before.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/optimization-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/optimization-harmful.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/optimization-intro.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/cs/optimization-massif.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/figures/massif-after.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/figures/massif-before.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/optimization-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/optimization-harmful.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/optimization-intro.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/de/optimization-massif.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/figures/massif-after.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/figures/massif-before.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/optimization-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/optimization-harmful.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/optimization-intro.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/el/optimization-massif.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/figures/massif-after.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/figures/massif-before.png
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/optimization-guide.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/optimization-harmful.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/optimization-intro.xml
/usr/share/gnome/help/optimization-guide/es/optimization-massif.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/C/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/cs/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/de/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/el/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/es/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/fr/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/it/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/oc/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/ru/platform.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/apx-modules.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/bindings.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/core-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/desktop-tech.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/figures/graphics.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/figures/i18n.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/figures/pango.png
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/intro.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/ipc-network.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/legal-fdl.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/platform-overview.xml
/usr/share/gnome/help/platform-overview/uk/platform.xml
/usr/share/omf/accessibility-devel-guide/accessibility-devel-guide-C.omf
/usr/share/omf/accessibility-devel-guide/accessibility-devel-guide-de.omf
/usr/share/omf/accessibility-devel-guide/accessibility-devel-guide-el.omf
/usr/share/omf/accessibility-devel-guide/accessibility-devel-guide-es.omf
/usr/share/omf/gdp-handbook/gdp-handbook-C.omf
/usr/share/omf/gdp-style-guide/gdp-style-guide-C.omf
/usr/share/omf/hig-book/hig-book-C.omf
/usr/share/omf/hig-book/hig-book-de.omf
/usr/share/omf/hig-book/hig-book-el.omf
/usr/share/omf/hig-book/hig-book-es.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-C.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-cs.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-de.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-el.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-en_GB.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-es.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-fr.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-it.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-pt_BR.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-sv.omf
/usr/share/omf/integration-guide/integration-guide-zh_CN.omf
/usr/share/omf/optimization-guide/optimization-guide-C.omf
/usr/share/omf/optimization-guide/optimization-guide-cs.omf
/usr/share/omf/optimization-guide/optimization-guide-de.omf
/usr/share/omf/optimization-guide/optimization-guide-el.omf
/usr/share/omf/optimization-guide/optimization-guide-es.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-C.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-cs.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-de.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-el.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-es.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-fr.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-it.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-oc.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-ru.omf
/usr/share/omf/platform-overview/platform-overview-uk.omf