Filförteckning för paketet gcompris-sound-id i squeeze för arkitekturen all

/usr/share/doc/gcompris-sound-id
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/10.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/README
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0030.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0031.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0032.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0033.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0034.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0035.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0036.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0037.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0038.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0039.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0061.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0062.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0063.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0064.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0065.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0066.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0067.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0068.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0069.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006A.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006B.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006C.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006D.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006E.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U006F.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0070.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0071.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0072.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0073.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0074.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0075.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0076.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0077.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0078.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U0079.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/alphabet/U007A.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/README
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/black.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/blue.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/brown.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/green.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/grey.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/orange.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/pink.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/purple.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/red.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/white.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/colors/yellow.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/README
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/about.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/awesome.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/back.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/by.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/check_answer.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/click_on_letter.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/configuration.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/congratulation.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/equal.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/fantastic.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/good.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/great.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/help.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/level.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/minus.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/ok.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/outof.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/perfect.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/plus.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/quit.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/super.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/waytogo.ogg
/usr/share/gcompris/boards/voices/id/misc/welcome.ogg