Filförteckning för paketet clive-utils i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/clivefeed
/usr/bin/clivepass
/usr/bin/clivescan
/usr/share/doc/clive-utils/TODO
/usr/share/doc/clive-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clive-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/clive-utils/copyright
/usr/share/doc/clive-utils/examples/config
/usr/share/man/man1/clivefeed.1.gz
/usr/share/man/man1/clivepass.1.gz
/usr/share/man/man1/clivescan.1.gz